نویسنده -سید محمد جواد قریشی

خلاقیت

اثر استرس بر خلاقیت

اثر استرس بر خلاقیت در مغز ما هورمون های مختفی ترشح میشوند که هرکدومشان روی قسمت خاصی از بدن یا مغز...